Menu

Infrastruktura techniczna

/ Zapraszamy do zapoznania się z naszumi referencjami

PROJEKTOWANIE SIECI GAZOWYCH ŚREDNIEGO CIŚNIENIA:

Projektowanie gazociągów w Kutnie metodą przewiertów sterowanych.

Projektowanie gazociągów w Gąbinie.

Projektowanie gazociągów w Kutnie - ulica Rychtelskiego-Sienkiewicza.

Projektowanie sieci gazowej w Tuszynie.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Projektowanie i nadzorowanie budowy wschodniej obwodnicy miasta Kutno.

Projektowanie i nadzorowanie przebudowy ulicy Kościuszki wraz z budową podziemnej infrastruktury w Kutnie.

Rondo, Kutno ul. Oporowska

Projektowanie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Oporowska, Szymanowskiego, Żwirki i Wigury.

Kutno, ul. 1 Maja

Projektowanie i nadzór przebudowy ulicy 1-go Maja w Kutnie wraz z odwodnieniem oraz przebudową kolidującej sieci wodociągowej i sanitarnej.

Kutno, ul. Azaliowa

Projektowanie i nadzór przebudowy ul. Azaliowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Parking Marcredo Center

Nadzór nad budową układu drogowego w ramach inwestycji „Budowa budynku handlowo-usługowego Galeria Kutno" w Kutnie, ul. Kościuszki.

Rondo Marcredo Center

Projektowanie i nadzór budowy ronda w ulicy Kościuszki oraz ulicy dojazdowej na odcinku od projektowanego ronda do drugiego wjazdu na teren galerii wraz z uzbrojeniem.