Menu

Obiekty użyteczności publicznej

/ Zapraszamy do zapoznania się z naszumi referencjami

DWORZEC PKP

Nadzorowanie przebudowy dworca kolejowego w Kutnie.

GMINA BEDLNO

Nadzorowanie budowy Urzędu Gminy w Bedlnie.

GMINA BEDLNO

Projektowanie i nadzorowanie „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Bedlno, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

GMINA BEDLNO

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pniewy, zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

GMINA WITONIA

Nadzorowanie budowy Gimnazjum w Witoni.

MIASTO KUTNO

Nadzorowanie przebudowy Domu Dochodowego Straży Ogniowej w Kutnie na potrzeby widowiskowe i multimedialne w ramach projektu „Rozwój Infrastruktury Kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru Muzyki i Tańca”.

ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK W KUTNIE

Projektowanie i nadzorowanie budowy i przebudowy obiektów Domu Pomocy Społecznej w Kutnie.

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „WSPÓLNY DOM” W KUTNIE

Projektowanie i nadzorowanie przebudowy obiektów przy ulicy Wyszyńskiego.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE, KOMPLEKS TERAPEUTYCZNO-INTEGRACYJNY MIESZKANIA CHRONIONE

Projektowanie i nadzorowanie budowy Mieszkań Chronionych w Kutnie.

TERMOMODERNIZACJA

Pawilon handlowo-usługowy na osiedlu Tarnowskiego w Kutnie.

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

Zespół Szkół nr 1 im.St. Staszica w Kutnie.

Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie.