Menu

Przemysł

/ Zapraszamy do zapoznania się z naszumi referencjami

Barry Callebaut Poland

Projektowanie i nadzorowanie rozbudowy istniejącej fabryki czekolady o hale produkcyjno-magazynowe, budynek socjalno-biurowy oraz śluzę załadunkową wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Łodzi dla inwestora belgijskiego.

BAKOMA NOVA SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie robót budowlano-montażowych zakładu produkcyjnego w Kutnie.

SALON RENAULT

Projektowanie i nadzorowanie budowy salonu samochodowego w Kutnie.

FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie przebudowy istniejącej hali magazynowej wraz z częścią socjalno-administracyjną w kompleksie Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

Panattoni Park Uniejów

Projektowanie i nadzorowanie rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o część magazynową oraz rozbudowa i przebudowa części biurowo-socjalnej.

KONGSKILDE POLSKA SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie rozbudowy fabryki w Kutnie dla inwestora duńskiego, realizowane w ramach programu „Wdrożenie innowacyjnych technologii w Kongskilde Polska Sp. z o.o.”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

LEK STRYKÓW S.A.

Projektowanie zewnętrznej infrastruktury technicznej dla inwestora słoweńskiego w Strykowie.

KELLOGG POLSKA SP. Z O.O.

Wykonanie kompletnych prac przedprojektowych dla inwestora amerykańskiego.

NOBILUS ENT

Projektowanie i nadzorowanie dwóch etapów budowy fabryki substancji chemicznych dla polskiego inwestora realizowany w ramach „Uruchomienia innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury B+R”. Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PAJA FOLIE SP. Z O.O.

Nadzorowanie robót budowlano-montażowych zakładu produkcyjnego w Kutnie, dla inwestora niemieckiego.

SIRMAX POLSKA SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie trzech etapów budowy zakładu produkcyjnego w Kutnie dla inwestora włoskiego.

FERMATOR (ENGINOWA SP. Z O.O.)

Projektowanie i nadzorowanie budowy zakładu produkcyjnego w Kutnie, dla inwestora hiszpańskiego.

ECO SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie budowy wysokosprawnej Kogeneracji o mocy 6MWe na terenie ciepłowni miejskiej nr. 1 w Kutnie.

SERIOPLAST SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie budowy zakładu produkcyjnego w Kutnie dla inwestora włoskiego.

HOOP POLSKA SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie robót budowlano-montażowych zakładu produkcyjnego w Kutnie dla inwestora czeskiego.

DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.

Nadzorowanie budowy zakładu produkcyjnego w kutnie, dla inwestora angielskiego.

TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie przebudowy obiektów produkcyjno-magazynowych i biurowo-administracyjnych w kutnie, dla inwestora izraelskiego.

Andersen Steel Sp. z o.o.

Projektowanie i nadzorowanie budowy zakładu produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym w Kutnie dla Inwestora duńskiego.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Projektowanie i nadzorowanie przebudowy istniejącej hali magazynowej wraz z częścią socjalno-administracyjną w kompleksie Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

Skiold BL SP. Z O.O.

Projektowanie i nadzorowanie rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w Kutnie dla Inwestora duńskiego.

Sulima Sp. z o.o.

Projektowanie i nadzorowanie budowy zakładu produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym w Kaliskiej, gm. Lubień Kujawski dla Inwestora polskiego.