Menu

Oferta

/ Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. OFERUJE NASTĘPUJĄCE USLUGI:

 • Wykonywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych obiektów przemysłowych, infrastruktury technicznej, dróg i mostów, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej.
 • Pełnienie wielobranżowych nadzorów inspektorskich.
 • Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu.
 • Wykonywanie Kosztorysów Nakładczych i Kosztorysów Inwestorskich.
 • Wykonywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Szczegóły ewentualnej współpracy ustalane są w trakcie bezpośrednich spotkań ze Zleceniodawcą. Z uwagi na zakończony proces przygotowania do realizacji inwestycji, nasze usługi mogą obejmować tylko fazy związane z realizacją. Czas realizacji naszych usług określamy na podstawie wymagań Inwestora i jest on ściśle powiązany z fazami procesu inwestycyjnego i budowlanego. ZIK Sp. z o.o. dostosuje czas realizacji swoich usług do wymagań Inwestora.

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

 1. Przygotowanie i uzyskanie “Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
 2. Prowadzenie badań i sprawdzeń warunków geotechnicznych dla planowanej inwestycji.
 3. Przygotowanie “Raportu oddziaływania na środowisko” dla planowanej inwestycji i uzyskanie odpowiednich decyzji.
 4. Uzyskanie decyzji o warunkach przyłączeniowych dla energii eklektycznej, wody, gazu, wód deszczowych, ścieków sanitarnych, dla planowanej inwestycji.
 5. Przygotowanie specyfikacji technicznej dla potrzeb projektowych i realizacji inwestycji.
 6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w tym praca inspektorów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (nadzór realizowany przez nasz zespół w terminach, których wymaga zadanie).
 7. Reprezentowanie inwestora na budowie – monitorowanie budowy i jej zgodności z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i wiedzą techniczną.
 8. Kontrola jakościowa robót, materiałów wbudowanych, zapobieganie użyciu wadliwych lub nieatestowanych materiałów budowlanych.
 9. Kontrola i odbiór prac budowlanych zanikających lub wbudowanych, uczestnictwo w testach technicznych i próbach.
 10. Potwierdzanie i odbieranie faktycznie zakończonych prac i usuniętych usterek.
 11. Informowanie inwestora o wadach, defektach oraz nieprzewidzianych sytuacjach.
 12. Oficjalne potwierdzanie nadzoru i aprobat w dzienniku budowy.
 13. Przygotowanie raportów stanu budowy.
 14. Sprawdzanie otrzymanych faktur od wykonawców pod względem finansowym, formalnym i umownym.
 15. Poszukiwanie właściwych rozwiązań technicznych w fazie projektowania i realizacji, które zapewnią minimalny koszt realizacji każdej fazy projektu przy zachowaniu wymaganych standardów materiałowych.

NASZE REALIZACJE

Obiekty użyteczności publicznej:

 • Szpitale
 • Szkoły: szkoła średnia, szkoły podstawowe
 • Banki
 • Ciepłownie miejskie
 • Baseny
 • Obiekty sportowe: sale gimnastyczna, stadiony miejskie
 • Oczyszczalnie ścieków

OSTATNIE REALIZACJE

Faza projektowa - Hale produkcyjne i obiekty kubaturowe dla:

 • Niemieckiego Inwestora - Fresenius Kabi Polska
 • Niemieckiego Inwestora - WOCO Polska
 • Niemieckiego Inwestora - BRUCK Polska
 • Włoskiego Inwestora - SIRMAX Polska – 3 etapy
 • Amerykańskiego Inwestora - Little Baseball League
 • Hiszpańskiego Inwestora - Enginova
 • Polskiego Inwestora - Nobilus Ent
 • Polskiego Inwestora - Bakoma Nova
 • Duńskiego Inwestora - Konskilde Polska Sp. z o.o. - 3 etapy
 • Włoskiego Inwestora - K-Flex Sp. z o.o.
 • Izraelskiego Inwestora - TEVA Kutno S.A.
 • Włoskiego Inwestora - Serioplast Poland Sp. z o.o.
 • Polskiego Inwestora - ECO Oploszczyzna /Elektrociepłownia 6 MWe
 • Drogi w Kutnie, Płocku, Piątku, Łęczycy, Daszynie, Dąbrowicach, Zgierzu Koluszkach i inne.
 • Mosty na rzece Moszczenica i Struga w Gminie Piątek, na rzece Ochni w Kutnie i wiele innych projektów.

OSTATNIE REALIZACJE

Faza nadzoru inwestorskiego:

 • budowa fabryki dla „Nobilus Ent” w Kutnie
 • przebudowa hali produkcyjnej dla „Ekogal” S.A. w Kutnie
 • budowa obiektów dla Europejskiego Centrum Małej Ligii Baseballa w Kutnie
 • budowa ciepłowni i szklarni dla „Plantico” S.A. w Kutnie
 • modernizacja fabryki Bakoma Nova w Kutnie, (modernizacja częściowo finansowana przez fundusze Unii Europejskiej)
 • rozbudowa fabryki dla niemieckiej firmy „Elaplast GmbH” i WOCO GmbH
 • budowa obiektów produkcyjnych i magazynowych dla firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi
 • budowa fabryki produktów chemicznych i plastiku dla włoskiego inwestora Sirmax Polska - 3 fazy
 • budowa fabryki produktów spożywczych dla czeskiego inwestora Kofola Polska
 • rozbudowa fabryki maszyn rolniczych dla duńskiego inwestora Kongskilde
 • budowa gazowej ciepłowni dla „Bakoma Nova” w Kutnie
 • budowa linii produkcji mleka w proszku dla „Bakoma Nova” w Kutnie
 • budowa hali sportowej w Lucieniu, Mazewie i Łęczycy
 • budowa budynków wielofunkcyjnych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łęczycy i w Kutnie
 • budowa sieci c.o. wodociągowej i kanalizacyjnej
 • budowa szkół w Gostyninie
 • budowa gazociągów w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Zgierzu, Tuszynie, Skierniewicach i innych miastach
 • budowa dróg, np. w Dąbrowicach, Nowych Ostrowach, Kutnie, Płocku
 • budowa hali produkcyjnej dla niemieckiego inwestora PAJA Folie Sp. z o.o.
 • budowa obiektów dla izraelskiego inwestora TEVA Kutno Sp. z o.o.
 • budowa hal produkcyjnych dla duńskiego inwestora Kongskilde
 • budowa zakładu produkcyjnego dla hiszpańskiego Inwestora Enginova
 • budowa zakładu produkcyjnego dla włoskiego Inwestora Serioplast Poland Sp. z o.o.
 • budowa elektrociepłowni 6MWe dla polskiego inwestora

REALIZACJE NA TERENIE ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - PODSTREFA KUTNO

PROJEKTOWANIE/INWESTOR ZASTĘPCZY/NADZÓR INWESTORSKI:

 • KOFOLA – hala produkcyjna
 • PAJA FOLIE – hala produkcyjna
 • KELLOGG – hala produkcyjna – faza koncepcyjna
 • K-FLEX – hala produkcyjna – w trakcie realizacji
 • SIRMAX POLSKA - hala produkcyjna z bud. administracyjno – socjalnym i 2 hale magazynowe
 • KONGSKILDE - 2 hale produkcyjne w tym jedna z bud. administracyjno - socjalnym
 • ENGINOVA – hala produkcyjna, budynek administracyjno - socjalny, budynki techniczne
 • SERIOPLAST – hala produkcyjna, budynek administracyjno - socjalny, budynki techniczne
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA 6 MWe
 • NOBILUS ENT – hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową
 • DS SMITH POLSKA Sp. z o.o. - hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym
 • Skiold BL Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

Partnerzy/Klienci

Urząd miasta Kutno
Renault
PKP
HOOP
ECO Kutno
TEVA
DS Smith
Fermator
Fresenius Kabi
Kelloggs
Kongskilde
Nobilus Ent
Bedlno
Sandoz
Sirmax
Witonia