Menu

O nas

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. mający swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a, powołany został decyzją wspólników 19 października 2001. Kapitał zakładowy spółki w całości pochodzi z prywatnych zasobów wspólników.

Siedziba - Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie techniczne i posiadają uprawnienia budowlane w minimum jednej specjalności. Pracownikami spółki są także wspólnicy, których wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelne i profesjonalne wykonywanie usług.

czytaj więcej

Oferta

ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. OFERUJE NASTĘPUJĄCE USLUGI:

  • Pełnienie wielobranżowych nadzorów inspektorskich
  • Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu
  • Wykonywanie Kosztorysów Nakładczych i Kosztorysów Inwestorskich
  • Wykonywanie Specyfikacji Technicznych
  • Wykonania i Odbioru Robót Budowlany
czytaj więcej

Referencje

Przemysł

Przemysł

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty mieszkaniowe

Obiekty mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

Cennik

Cennik

Dla prac projektowych podstawą określenia wynagrodzenia są obowiązujące Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych , opracowane przez Radę Koordynacyjną Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego i wspólnie wynegocjowany wskaźnik korygujący (≤1).

Dla wykonywanych nadzorów inspektorskich podstawą określania wynagrodzenia jest zakres, wartość inwestycji, termin i okres realizacji oraz lokalizacja. Wynagrodzenia może być określane procentem od wartości inwestycji, wynagrodzeniem miesięcznym oraz wynagrodzeniem ryczałtowym. Wybór sposobu określania wynagrodzenia pozostawiamy naszemu Zleceniodawcy.

Cena jest zawsze przedmiotem negocjacji!

Partnerzy/Klienci

Urząd miasta Kutno
Renault
PKP
HOOP
ECO Kutno
TEVA
DS Smith
Fermator
Fresenius Kabi
Kelloggs
Kongskilde
Nobilus Ent
Bedlno
Sandoz
Sirmax
Witonia