ZARZĄD INWESTYCJI
SP. Z O.O.
O NAS
OFERTA
REFERENCJE
PRACA
CENNIK
KONTAKT
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno
ul. Podrzeczna 5a


tel: (024) 254-94-58, 254-68-85
tel/fax: (024) 254-09-80

e-mail: poczta@zikutno.pl

NIP: 775-23-67-416
REGON: 472928239


Jerzy Pruk
Prezes 504-07-75-10

Henryk Tarnowski
V-ce prezes 504-197-307

Bernadetta Górkiewicz
V-ce prezes 504-197-087

ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. OFERUJE NASTĘPUJĄCE USLUGI

• Wykonywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych obiektów przemysłowych, infrastruktury technicznej, dróg i mostów, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej.
• Pełnienie wielobranżowych nadzorów inspektorskich.
• Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu.
• Wykonywanie Kosztorysów Nakładczych i Kosztorysów Inwestorskich.
• Wykonywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE

1. Przygotowanie i uzyskanie “Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
2. Prowadzenie badań i sprawdzeń warunków geotechnicznych dla planowanej inwestycji.
3. Przygotowanie “Raportu oddziaływania na środowisko” dla planowanej inwestycji i uzyskanie odpowiednich decyzji.
4. Uzyskanie decyzji o warunkach przyłączeniowych dla energii eklektycznej, wody, gazu, wód deszczowych, ścieków sanitarnych, dla planowanej inwestycji.
5. Przygotowanie specyfikacji technicznej dla potrzeb projektowych i realizacji inwestycji.
6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w tym praca inspektorów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (nadzór realizowany przez nasz zespół w terminach, których wymaga zadanie).
7. Reprezentowanie inwestora na budowie – monitorowanie budowy i jej zgodności z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i wiedzą techniczną.
8. Kontrola jakościowa robót, materiałów wbudowanych, zapobieganie użyciu wadliwych lub nieatestowanych materiałów budowlanych.
9. Kontrola i odbiór prac budowlanych zanikających lub wbudowanych, uczestnictwo w testach technicznych i próbach.
10. Potwierdzanie i odbieranie faktycznie zakończonych prac i usuniętych usterek.
11. Informowanie inwestora o wadach, defektach oraz nieprzewidzianych sytuacjach.
12. Oficjalne potwierdzanie nadzoru i aprobat w dzienniku budowy.
13. Przygotowanie raportów stanu budowy.
14. Sprawdzanie otrzymanych faktur od wykonawców pod względem finansowym, formalnym i umownym.
15. Poszukiwanie właściwych rozwiązań technicznych w fazie projektowania i realizacji, które zapewnią minimalny koszt realizacji każdej fazy projektu przy zachowaniu wymaganych standardów materiałowych.

Szczegóły ewentualnej współpracy ustalane są w trakcie bezpośrednich spotkań ze Zleceniodawcą. Z uwagi na zakończony proces przygotowania do realizacji inwestycji, nasze usługi mogą obejmować tylko fazy związane z realizacją. Czas realizacji naszych usług określamy na podstawie wymagań Inwestora i jest on ściśle powiązany z fazami procesu inwestycyjnego i budowlanego. ZIK Sp. z o.o. dostosuje czas realizacji swoich usług do wymagań Inwestora.

NASZE REALIZACJE

Obiekty użyteczności publicznej:

• Szpitale
• Szkoły: szkoła średnia, szkoły podstawowe
• Banki
• Ciepłownie miejskie
• Baseny
• Obiekty sportowe: sale gimnastyczna, stadiony miejskie
• Oczyszczalnie ścieków

OSTATNIE REALIZACJE

FAZA PROJEKTOWA:

Hale produkcyjne i obiekty kubaturowe dla:
• Niemieckiego Inwestora - Fresenius Kabi Polska
• Niemieckiego Inwestora - WOCO Polska
• Niemieckiego Inwestora - BRUCK Polska
• Włoskiego Inwestora - SIRMAX Polska – 3 etapy
• Amerykańskiego Inwestora - Little Baseball League
• Hiszpańskiego Inwestora - Enginova
• Polskiego Inwestora - Nobilus Ent
• Polskiego Inwestora - Bakoma Nova
• Duńskiego Inwestora - Konskilde Polska Sp. z o.o. - 3 etapy
• Włoskiego Inwestora - K-Flex Sp. z o.o.
• Izraelskiego Inwestora - TEVA Kutno S.A.
• Włoskiego Inwestora - Serioplast Poland Sp. z o.o.
• Polskiego Inwestora - ECO Oploszczyzna /Elektrociepłownia 6 MWe

• drogi w Kutnie, Płocku, Piątku, Łęczycy, Daszynie, Dąbrowicach, Zgierzu Koluszkach i inne.
• mosty na rzece Moszczenica i Struga w Gminie Piątek, na rzece Ochni w Kutnie i wiele innych projektów.

FAZA NADZORU INWESTORSKIEGO:

• budowa fabryki dla „Nobilus Ent” w Kutnie
• przebudowa hali produkcyjnej dla „Ekogal” S.A. w Kutnie
• budowa obiektów dla Europejskiego Centrum Małej Ligii Baseballa w Kutnie
• budowa ciepłowni i szklarni dla „Plantico” S.A. w Kutnie
• modernizacja fabryki Bakoma Nova w Kutnie, (modernizacja częściowo finansowana przez fundusze Unii Europejskiej)
• rozbudowa fabryki dla niemieckiej firmy „Elaplast GmbH” i WOCO GmbH
• budowa obiektów produkcyjnych i magazynowych dla firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi
• budowa fabryki produktów chemicznych i plastiku dla włoskiego inwestora Sirmax Polska - 3 fazy
• budowa fabryki produktów spożywczych dla czeskiego inwestora Kofola Polska
• rozbudowa fabryki maszyn rolniczych dla duńskiego inwestora Kongskilde
• budowa gazowej ciepłowni dla „Bakoma Nova” w Kutnie
• budowa linii produkcji mleka w proszku dla „Bakoma Nova” w Kutnie
• budowa hali sportowej w Lucieniu, Mazewie i Łęczycy
• budowa budynków wielofunkcyjnych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łęczycy i w Kutnie
• budowa sieci c.o. wodociągowej i kanalizacyjnej
• budowa szkół w Gostyninie
• budowa gazociągów w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Zgierzu, Tuszynie, Skierniewicach i innych miastach
• budowa dróg, np. w Dąbrowicach, Nowych Ostrowach, Kutnie, Płocku
• budowa hali produkcyjnej dla niemieckiego inwestora PAJA Folie Sp. z o.o.
• budowa obiektów dla izraelskiego inwestora TEVA Kutno Sp. z o.o.
• budowa hal produkcyjnych dla duńskiego inwestora Kongskilde
• budowa zakładu produkcyjnego dla hiszpańskiego Inwestora Enginova
• budowa zakładu produkcyjnego dla włoskiego Inwestora Serioplast Poland Sp. z o.o.
• budowa elektrociepłowni 6MWe dla polskiego inwestora

REALIZACJE NA TERENIE ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - PODSTREFA KUTNO

PROJEKTOWANIE /INWESTOR ZASTĘPCZY/ NADZÓR INWESTORSKI:

KOFOLA – hala produkcyjna
PAJA FOLIE – hala produkcyjna
KELLOGG – hala produkcyjna – faza koncepcyjna
K-FLEX – hala produkcyjna – w trakcie realizacji
SIRMAX POLSKA - hala produkcyjna z bud. administracyjno – socjalnym i 2 hale magazynowe
KONGSKILDE - 2 hale produkcyjne w tym jedna z bud. administracyjno - socjalnym
ENGINOVA – hala produkcyjna, budynek administracyjno - socjalny, budynki techniczne
SERIOPLAST – hala produkcyjna, budynek administracyjno - socjalny, budynki techniczne
ELEKTROCIEPŁOWNIA 6 MWe
TWÓJ INWESTYCYJNY PARTNER
Copyright ©
2012