ZARZĄD INWESTYCJI
SP. Z O.O.
O NAS
OFERTA
REFERENCJE
PRACA
CENNIK
KONTAKT
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno
ul. Podrzeczna 5a


tel: (024) 254-94-58, 254-68-85
tel/fax: (024) 254-09-80

e-mail: poczta@zikutno.pl

NIP: 775-23-67-416
REGON: 472928239


Jerzy Pruk
Prezes 504-07-75-10

Henryk Tarnowski
V-ce prezes 504-197-307

Bernadetta Górkiewicz
V-ce prezes 504-197-087

O NAS

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. mający swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a, powołany został decyzją wspólników 19 października 2001. Kapitał zakładowy spółki w całości pochodzi z prywatnych zasobów wspólników. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie techniczne i posiadają uprawnienia budowlane w minimum jednej specjalności. Pracownikami spółki są także wspólnicy, których wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelne i profesjonalne wykonywanie usług.

ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

• Wykonywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych obiektów przemysłowych, infrastruktury technicznej, dróg i mostów, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej.

• Pełnienie wielobranżowych nadzorów inspektorskich.

• Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

• Wykonywanie Kosztorysów Nakładczych i Kosztorysów Inwestorskich.

• Wykonywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W 2012 roku upłynęło 10 lat działalności naszej firmy.

TWÓJ INWESTYCYJNY PARTNER
Copyright ©
2012