Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wybory2018/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Głosowanie przez pełnomocnika


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wybory2018/templates/wybory2018v1/functions.php on line 185

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,


a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Nie mogą głosować przez pełnomocnika osoby przebywające w:

 1. zakładach opieki zdrowotnej,
 2. domach pomocy społecznej,
 3. zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 4. wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Kto może być moim pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co Ty. Pełnomocnikiem nie może być osoba, wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej w  Twoim obwodzie głosowania. Pełnomocnikiem nie może być też mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach.
 

Ilu wyborców mogę reprezentować jako pełnomocnik?

Pełnomocnictwo możesz przyjąć tylko od jednej osoby. Możesz też być pełnomocnikiem dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest Twój ojciec, matka, dziadek, babcia lub inne osoby, zwane wstępnymi albo Twój syn, córka, wnuk, wnuczka i inni, tak zwani zstępni. Możesz też przyjąć pełnomocnictwo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do Ciebie jako pełnomocnika.

Jak mam zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika?

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa musisz złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców. Wniosek powinieneś złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wniosek możesz wysłać pocztą. Dowolna osoba może go też złożyć w Twoim imieniu w urzędzie gminy. Musisz podpisać wniosek, a jeżeli nie możesz tego zrobić, może go podpisać za Ciebie osoba, która ma być Twoim pełnomocnikiem.

Do wniosku powinieneś dołączyć:

 1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli w dniu głosowania nie będziesz miał ukończonych 75 lat.


W jaki sposób sporządzany jest akt pełnomocnictwa?

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu Twojego zamieszkania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli o to poprosisz. Akt ten sporządzony zostanie  przed wójtem (burmistrzem, prezydentem) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Czy mogę cofnąć udzielone pełnomocnictwo?

Masz prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 1. jeżeli zagłosujesz osobiście, a Twój pełnomocnik nie zagłosował przed Tobą. Twoje głosowanie osobiste automatycznie unieważnia pełnomocnictwo,
 2. jeżeli złożysz stosowne oświadczenie:
  - wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów,
  - właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli Twój pełnomocnik nie zagłosował wcześniej.