Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wybory2018/libraries/cms/application/cms.php on line 464
W jaki sposób udostępniany jest spis wyborców?


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wybory2018/templates/wybory2018v1/functions.php on line 185

Pomiędzy 20 a 6 dniem przed dniem wyborów możesz sprawdzić w urzędzie gminy,

w której spis został sporządzony, czy Twoje nazwisko jest uwzględnione w spisie. Konieczny jest Twój pisemny wniosek w tej sprawie.

Gmina odpowie Ci, że jesteś ujęty w spisie wyborców, albo że w nim nie figurujesz (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), lub że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Jeżeli sobie tego zażyczysz, informacja ta będzie potwierdzona na piśmie.

W spisie wyborców znajdują się :

- wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy, którzy nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu;

- wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek. Taka osoba zostanie wpisana z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęta jest w rejestrze wyborców, sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy lub przebywający czasowo, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania bądź pobytu, zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.