Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wybory2018/libraries/cms/application/cms.php on line 464
W jaki sposób prawidłowo sporządzić wykaz poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców?


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wybory2018/templates/wybory2018v1/functions.php on line 185

Wykaz obywateli musi zawierać czytelnie wpisane: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli, udzielających poparcia.

Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia konkretnego komitetu wyborczego.

W nagłówku musi zatem znaleźć się nazwa komitetu oraz sformułowanie:

 „utworzonego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień …….. 2018 r.” (tu należy wstawić datę wyborów)

Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy - bez względu na miejsce stałego zamieszkania.

Adres zamieszkania obywateli, podany w wykazie, musi obejmować nazwę miejscowości oraz nazwę ulicy i numer domu oraz mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne.

W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wpisanie numeru domu. Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielorodzinnych.

W rubryce „Adres zamieszkania” można posłużyć się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem nazwy miejscowości, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami.

Dopuszczalne jest również wpisanie w rubryce „Adres zamieszkania” odnośnika do adresu w pozycji bezpośrednio wyżej,  pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem.