Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wybory2018/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Kto nie może być pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego?


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wybory2018/templates/wybory2018v1/functions.php on line 185

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego organizacji nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym.

To oznacza, że pełnomocnikiem finansowym nie może być:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. poseł, senator, radny;
  3. poseł do Parlamentu Europejskiego;
  4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
  5. pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
  6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
  7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
  8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
  9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową;
  10. pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

 

Można być pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.