Portal Gospodarczy Kutno

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie pod nazwą Portal Gospodarczy (www.pgkutno.pl). Tematyczny portal internetowy ma charakter otwarty a jego głównym celem i założeniem jest prezentacja potencjału gospodarczego powiatu kutnowskiego oraz firm i instytucji działających na tym terenie.

Planowany termin uruchomienia to październik 2013 r.

Portal będzie narzędziem ułatwiającym dostęp do wielu informacji o charakterze gospodarczym oraz prezentującym Państwa ofertę, możliwości oraz potrzeby.

Liczę, że Państwa udział w nowatorskim przedsięwzięciu, którego koszt dla Państwa jest niewielki, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności powiatu kutnowskiego oraz funkcjonujących firm. Jednocześnie ułatwi poruszanie się po skomplikowanych obszarach gospodarki, będzie porządkował rozproszone obecnie informacje o regionie tym samym pomoże Państwu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pełną informację o projekcie przekażą Państwu nasi przedstawiciele. Poniżej przedstawiamy cele, korzyści realizowanego projektu oraz krótką informacje o Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S. A.

Cel projektu:

1. Stworzenie platformy współpracy biznesu, administracji i nauki w powiecie kutnowskim
2. Stworzenie katalogu firm i instytucji powiatu kutnowskiego.
3. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności powiatu oraz firm z regionu kutnowskiego.
4. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
5. Prezentacja potencjału regionu kutnowskiego, jego gospodarki, rolnictwa, turystyki.

Korzyści:

1. Portal Gospodarczy to kompleksowa baza danych o wszystkich podmiotach gospodarczych, instytucjach i gminach z powiatu kutnowskiego.
2. Narzędzie integrujące, wspierające przedsiębiorczość poprzez ułatwiony dostęp do pełnej informacji o regionie.
3. Doskonały instrument promujący zarówno sam powiat, jak również firmy i gminy z jego terenu.
4. Baza aktualnych analiz, artykułów analitycznych, opracowań w tym np. planów zagospodarowania przestrzennego, regulacji prawnych, informacji o programach unijnych jako ułatwienie w podejmowaniu optymalnych decyzji gospodarczych.
5. Portal Gospodarczy jako platforma wymiany i przepływu informacji o przetargach, niewykorzystanych nieruchomościach, ofertach kupna, sprzedaży, szkoleniach, ofertach pracy.
6. Ułatwienie koordynacji decyzji o kierunkach szkoleń z potrzebami lokalnych firm.

Takie kompendium wiedzy to atut regionu, niezbędne narzędzie stymulujące jego szybszy rozwój gospodarczy oraz właściwe wykorzystanie zasobów.

Portal Gospodarczy łączy, wspiera, pomaga! Warto być z nami!

Rozdziały Portalu Gospodarczego:

1. Katalog Firm
2. Katalog Gmin
3. Oferty pracy
4. Nieruchomości
5. Hotele, noclegi, restauracje
6. Przetargi
7. Szkolenia
8. Projekty współfinansowanie przez Unię Europejską dla przedsiębiorstw
9. Aktualności gospodarcze i artykuły analityczne
10. Instytucje z powiatu kutnowskiego
11. Turystyka
12. Ludzie gospodarki
13. Imprezy z terenu powiatu kutnowskiego
14. Strategie, sprawozdania, ekspertyzy jednostek z powiatu kutnowskiego
15. Baza prac naukowych oraz publikacji osób z regionu kutnowskiego
16. Instytucje finansowe

O ARRK S. A.

Misją ARRK S.A. jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu poprzez wspieranie firm z terenu Powiatu Kutnowskiego.

Agencja prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomagając osobom fizycznym i firmom w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów. Pomaga w sprzedaży nieruchomości, zajmuje się promocją wyrobów, organizacją szkoleń. Powołała spółkę Media ARRK Sp. z o.o., która jest producentem lokalnego programu telewizyjnego. Uruchomiła wyspecjalizowaną bibliotekę o profilu biznesowo – technicznym, prowadzi działalność wydawniczą. Są to książki, publikacje o mieście i powiecie. Jest współorganizatorem imprez regionalnych w tym Jarmarku Różanego. Uruchomienie Portalu Gospodarczego to więc kolejny ważny projekt wspierający rozwój gospodarczy regionu.