Kontakt

SEKRETARIAT
sekretariat@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 40
(24) 251 01 41
(24) 251 01 42
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 700 - 1500

DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główna księgowa:
marzanna.artiomow@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 50

Z-ca głównego księgowego:
jolanta.ludzinska@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 54

Kasa:
zofia.witenberg@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 51

Księgowa
liliana.szczepanska@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 53

DZIAŁ GŁÓWNEGO TECHNOLOGA
Główny technolog:
Kierownik Laboratorium
magda.zielak@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 55

Z-ca głównego technologa:
Pełnomocnik ds. jakości
anna.konopinska@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 56

Laboratorium główne (24) 251 01 60
(24) 251 01 61

Gospodarka osadowa (24) 251 01 71

Punkt zlewny
pz@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 72

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1800

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU
Kierownik UR:
wlodzimierz.balcerzak@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 49

Dyżurny utrzymania ruchu (24) 251 01 45

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-KADROWY
Kadry:
jolanta.ratajska@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 52

Zaopatrzenie: (24) 251 01 48

DZIAŁ INWESTYCJI
Inspektor ds. inwestycji:
grazyna.spikowska@oczyszczalnia.kutno.pl (24) 251 01 47

PORTIERNIA (24) 251 01 70