certyfikat ISO 9001:2008
polityka jakości laboratorium

Zarząd Spółki ustanawia i wdraża niniejszą Politykę Jakości Laboratorium zakładowego, określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za realizację i kontynuację wszystkich działań jakościowych w Laboratorium.
Polityka Jakości wynika z wymagań Prawa Ochrony Środowiska oraz długookresowej strategii rozwoju Spółki i Laboratorium.
W dążeniu do utrzymania znaczącej pozycji naszego Laboratorium na rynku usług badania jakości ścieków i wód odbiornika, osadów ściekowych i gleby, najważniejszym dla nas kryterium jest zadowolenie klienta, które zapewniamy poprzez wiarygodność i rzetelność wyników badań.

Każdy pracownik Laboratorium zna politykę jakości i stosuje jej zasady.

Zaplanowane cele osiągamy poprzez:

  • kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik,
  • świadome uzyskiwanie oczekiwanej przez klienta jakości wyników badań,
    opartych na rzetelności działań i przestrzeganiu przepisów prawnych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • dobór kadr o wysokich kwalifikacjach, aktywnym zaangażowaniu i dużym doświadczeniu zawodowym,
  • doskonalenie metod badawczych i wyposażenia konytolnego,
  • ciągłą troskę o właściwe środowisko pracy.

Gwarancją sukcesów Laboratorium jest wprowadzenie, utrzymanie i ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO-9001.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby dla utrzymania i rozwoju systemu w Laboratorium.

Kutno 27.09.2010
Wydanie III
Prezes Zarządu
Janina Osakiewicz