Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno.

tel.: 24 253 33 60, 24 254 81 00, 24 251 01 40
fax 24 251-01-42, tel./fax 24 254 81 00

e-mail: sekretariat@oczyszczalnia.kutno.pl

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176299,

NIP: 775-10-01-618, REGON: 610211348,
Wysokość kapitału zakładowego: 24 241 500 zł.